Kryptering åt folket – återintroducerar gratiskonton

Eftersom vi ser ett allt större behov i samhället av att kunna kommunicera anonymt via en säker och pålitlig krypterad kommunikationskanal återintroducerar vi nu gratiskonton hos Rimfaxe.

Gratiskonton är helt anonyma då vi varken kräver e-postadress, telefonnummer eller andra personuppgifter för att skapa ett konto. (Läs mer om vårt arbete för integritet under våra sidor för transparens)

Dessa konton är dock begränsade sett till funktionalitet då de har tillgång till en mycket liten mängd lagring samt de saknar full åtkomst till bryggor och bottar. Då de dessutom inte är länkade till ett e-postkonto går det inte heller att återställa kontots lösenord om det skulle glömmas. Mängden gratiskonton är begränsad och vi skalar upp allt eftersom.

Det är tack vare våra betalande användare som vi kan erbjuda gratiskonton. Vi är därför mycket tacksamma om du i framtiden uppgraderar till ett betalkonto!

Välkommen till Rimfaxe!