En förklaring till användar-ID (MXID) i Matrix

I Matrix kan ett användar-ID se lite annorlunda ut jämfört med ett ”vanligt” användarnamn som ofta används i andra chattjänster, så här går vi igenom hur användar-ID:t är uppbyggt och vilka delar som utgör det.

(Användar-ID heter egentligen Matrix user ID, förkortat MXID. Dessa kallas ofta användarnamn, men för att undvika förväxling så skriver vi i denna text användar-ID.)

Ett användar-ID består utav två olika delar;
1: själva användarnamnet
2: hemservern som kontot är knutet till

En bild över texten @användarnamn:hemserver

Detta användar-ID skrivs med ett snabel-a i början och ett kolon som skiljer användarnamnet ifrån hemserverns adress;

@användarnamn:hemserver

Till exempel, vårt administratörskonto här på hemservern rimfaxe.net, som har användarnamn root, skrivs då som @root:rimfaxe.net.

En bild över texten @root:rimfaxe.net, där root är understruket i rött och rimfaxe.net är understruket i grönt

Eftersom Matrix är ett federerat nätverk så måste de många olika hemservrarna kunna skilja konton åt.

Om två olika personer med användarnamnet root har konton på var sin hemserver (rimfaxe.net och matrix.org), då kan deras konton fortfarande skiljas åt eftersom den andra halvan av användar-ID:t skiljer sig, där en av personerna får användarnamnet @root:rimfaxe.net, medans den andre har @root:matrix.org.

En bild över texten @root:matrix.org, där root är understruket i rött och matrix.org är understruket i blått

Användar-ID:n kan jämföras med mejladresser, där någon använder katt@gmail.com och en annan katt@proton.me.

Så när du delar ditt användar-ID till en kompis så måste du delge hela ID:t och inte bara användarnamnet, för om hemserveradressen saknas så blir det svårt att hitta dig!


Tack för att du har läst!
Fel i texten eller synpunkter? Kontakta oss!