Fler fördelar med decentraliserade nätverk

Som fortsättning på föregående inlägg om decentraliserade nät går vi här igenom ännu fler fördelar så som valfrihet, skalbarhet och resistens!

Möjligheten att välja

Eftersom ett decentraliserat nätverk består av massor med olika servrar, eller instanser som de också kallas, finns det därför en större valfrihet i vilken instans du som användare väljer att använda. Olika instanser har ofta olika regler och policies som berättar vad som är tillåtet på den specifika instansen och vem eller vilka instansen är till för, de hostas i olika regioner världen över och de väljer själva vilka andra instanser de ansluter (federerar) med.

Utifrån detta skapas ett globalt nätverk av instanser där alla följer samma standardiserade protokoll för att kommunicera med varandra, men där det samtidigt är en stor variation instanser emellan.

I centraliserade nätverk och tjänster, som till exempel Signal eller WhatsApp, har du som användare ingen möjlighet att välja vilken instans du vill använda, för det finns bara en. Därför måste alla som vill använda den tjänsten eller det nätverket anpassa sig till dess regler och standarder även om man kanske inte tycker om allt som tjänsten står för.

Decentraliserade nätverk däremot, där du har möjlighet att välja vilken server du vill använda, erbjuder så mycket större valmöjligheter, och du får därmed större frihet i var du väljer att skapa ett konto någonstans. Det är större chans att det finns en server som passar perfekt för dig i ett decentraliserat nät än i centraliserade nät där valmöjligheten är begränsad.

Diversitet, skalbarhet och resistens

Till skillnad från centraliserade tjänster som ofta kontrolleras av ett specifikt företag eller en person ägs istället instanser i decentraliserade nät av en mängd olika personer, företag och föreningar. Detta medför att nätverket inte är knutet till ett specifikt land eller ett specifikt företag, utan det är spritt världen över, både på privata och på kommersiella servrar.

Följden av detta är att nätverket är svårare att ta ned (eller på sätt attackera) då det inte finns en central attackpunkt, det vill säga det finns ingen central server att ta död på som tar resten av nätverket ned med sig. Går en server ned i ett decentraliserat nätverk fungerar fortfarande resten av de kvarstående instanserna.

Då det dessutom går fort att sätta upp sin egna instans och ansluta till Matrix-nätverket är det ofta både enkelt och snabbt att köra igång en ny instans om den tidigare gick ned, vilket i praktiken gör det svårt för någon att lyckas ta kål på hela nätverket av servrar.

Att själv bestämma över sin data

Att hosta sin egen server hemma i källaren eller hos en hostingleverantör är ett bra sätt att själv kunna bestämma över hur ens data lagras och var. Möjligheten att fritt kunna sätta upp en egen instans är en viktig del i ett decentraliserat nätverk så som Matrix för att användarna ska kunna vara i kontroll över sin egna data. Och ju fler instanser det finns desto hälsosammare blir nätverket då även diversiteten växer.

Du kan rätt så enkelt sätta upp din egna Matrix-server genom att följa en av de många guider som har skrivits. Det finns även verktyg som automatiserar stora delar av processen, samt företag eller användare som kan göra det åt dig. Allt som behövs är ett domännamn, en server (dedikerad eller VPS) och lite tid för att få igång allt.

Annars om du tycker det är för krångligt att hosta din egna instans så kan du alltid registrera dig hos oss på Rimfaxe, eller välja en av de många som är öppna för allmänheten!


Tack för att du har läst!
Fel i texten eller synpunkter? Kontakta oss i så fall!