En guide till decentralisering och dess fördelar gentemot centraliserade nätverk

Ett decentraliserat nätverk har många fördelar över ett centraliserat nätverk. I detta blogginlägg går vi igenom vad det är för något, hur det jämför sig med traditionella centraliserade nätverk, hur det fungerar, samt några för- och nackdelar.

Detta inlägg är relaterat till hur Matrix-nätverket fungerar, men de flesta principer kan användas även i liknande sammanhang.

Centraliserat vs decentraliserat

Det klassiska centraliserade nätverket är enkelt och mycket populärt, de flesta onlinetjänster som vi har idag är centraliserade. I ett centraliserat nätverk ansluter alla användare till en och samma centrala server, därav namnet centraliserat. Ofta har internettjänster en enda server som sköter allt från databehandling till fillagring, där all data lagras lokalt hos företaget som erbjuder tjänsten. (Företaget kan ha flera servrar sammankopplade för att separera t.ex. databasen från webbservern, men det kallas fortfarande som en centraliserad tjänst.)

Med bilden nedan som exempel, i det övre nätverket, som är centraliserat, är sju användare anslutna till en och samma server, här kallad server O. För att hästen nere till höger ska kunna skicka ett meddelande till haren så måste meddelandet skickas från hästens enhet, via den centrala servern som tar emot och processerar meddelandet, som sedan skickar det vidare till harens enhet. Samma process sker oberoende av vilka användare som skickar meddelanden till varandra; all trafik måste gå via den centrala servern O.

Jämförelse över ett centraliserat nätverk vs ett decentraliserat nätverk

I ett decentraliserat nätverk däremot ser det lite annorlunda ut. Här har vi nu tre olika servrar; server A, B och C, där varje server har olika användare anslutna. Till exempel är haren ansluten till server B, och hästen är ansluten till en annan server, C. Server B är harens hemserver då det är här haren har sitt konto, och server C är därför hästens hemserver.

För att draken hos server C ska kunna skicka ett meddelande till haren på server B så måste server B och C på något sätt kunna skicka meddelanden mellan varandra, de måste arbeta tillsammans.

Det är just detta som ett decentraliserat nätverk gör. Det består av ett flertal olika, individuella och separata servrar, som ofta drivs av olika privatpersoner, företag eller andra individer. Dessa servrar kan kommunicera med varandra genom att använda standardiserade protokoll, vilket låter användare på olika servrar samarbeta och ansluta till varandra, även om de befinner sig på helt olika servrar.

Detta är just hur Matrix-nätverket fungerar. Det består av tusentals skilda servrar världen över som tillsammans bygger upp ett stort decentraliserat nätverk (det är federerat) vilket låter användare chatta med varandra, oberoende var och på vilken server de befinner sig.

Men vad händer om servern i ett centralt nätverk slutar fungera? Och vad händer om en server i ett decentraliserat nätverk kopplar bort sig från nätverket? Det kommer vi nu gå igenom!

Begränsningar med centraliserade nätverk

Det finns ett antal brister med centraliserade nätverk, varav ett är händelsen när den centrala server dör, d.v.s. den slutar att fungera. I bilden nedan är detta illustrerat, där servern som alla sju användare är anslutna till har slutat att fungera. Nu har plötsligt ingen av användarna möjlighet att skicka meddelanden till varandra eftersom servern de alla är beroende av inte längre kan hantera deras meddelanden. Nätverket är sönder och användarna är missnöjda. De får vänta tills dess att servern går igång igen.

Ett centraliserat nätverk som gått ned

För- och nackdelar med decentraliserade nätverk

Ett decentraliserat nätverk däremot hade fortsatt att fungera även om en av servrarna i nätverket hade dött.

Nedan ser vi att server B har gått ned, medans server A och C är igång. Här har bara en del av nätverket slutat att fungera och resten av nätverket är fortfarande vid liv. Användare på server A och C kan fortfarande kommunicera med varandra även om server B, som de tidigare kunde prata med, inte längre går att nå. Haren och draken på server B kan nu inte nå sin hemserver, och de är därför bortkopplade från nätverket. Hästen vid server C är däremot glad, för han har knappt märkt att en del av nätverket har slutat att fungera och kan chatta på som vanligt.

Ett decentraliserat nätverk där en av tre servrar har gått ned

Detta är en klar fördel med decentraliserade nätverk; resistens. Ingen enskild server är beroende av någon annan server för att själv fungera.

En annan fördel med servrar i Matrix-nätverket är att de kan lagra meddelanden och nätverksinformation åt andra servrar tills dess att de kommer online igen. Till exempel, om server B fortfarande är nere och hästen på server C skickar ett meddelande till haren, så kommer detta meddelande inte kunna levereras då server B är nere. Meddelandet lagras under tiden av server C tills dess att server B kommer online igen, då meddelandet kan tas emot av server B och skickas till haren. Hästen kan skicka meddelanden som vanligt då hans hemserver fortfarande fungerar.

Utöver detta finns det mängder med andra fördelar med decentraliserade nätverk, som skalbarhet och möjligheten att sätta upp sin egna server, men det har vi inte plats för i detta inlägg!

Självklart finns det också nackdelar med denna typen av nätverk, så som servrar som blockerar varandra och skapar ”hål” i nätet, illasinnade hemservrar som skickar alldeles för mycket data, servrar som är lite för långsamma, med flera.

Med växande popularitet hos tjänster och protokoll så som Matrix och ActivityPub (Mastodon, PeerTube m.fl.) är decentraliserade nätverk med dess många fördelar här för att stanna.


Nu har vi gått igenom vad decentraliserade nätverk är, hur de fungerar, hur de skiljer sig från klassiska centraliserade nätverk samt ett urval av för- och nackdelar. Vi hoppas att detta inlägg är användbart och tackar för att du har läst!

Bli medlem hos Rimfaxe och få tillgång till vår Matrix-server!

Följ oss på Mastodon! @hingstdotnet@mastodon.social