Bryggat med WhatsApp!

Vi har nu lagt till stöd för att kunna chatta med WhatsApp-användare!

Starta en chatt med @whatsappbot:rimfaxe.net i Element och följ instruktionerna som skickas till dig. (Skicka help till botten om den inte svarar automatiskt). Ett konto på WhatsApp krävs generellt för att använda botten.

Skicka sync contacts, sync groups, sync space eller sync appstate för att synka alla rum från WhatsApp till Element.

Om botten är i ett rum med andra användare krävs det att du skickar !wa <kommando> för att botten ska svara (t.ex. !wa help).

Bryggan har stöd för E2E-kryptering hela vägen mellan din enhet till en annan WhatsApp användare.

Behöver du hjälp för att komma igång? #support:rimfaxe.net alternativt läs den officiella dokumentationen: https://docs.mau.fi/bridges/go/whatsapp/authentication.html.

Med detta har vi utökat antalet bryggade tjänster till två stycken; Signal och WhatsApp. Näst på tur är troligtvis Telegram. Har du önskemål på andra bryggade tjänster eller bottar? Skicka oss ett meddelande!