Förbättrat registreringsflöde för nya medlemmar

Vi har implementerat ett nytt automatiserat system för att hantera registreringstokens för nya medlemmar. Detta kommer att både snabba upp och förenkla registreringsprocessen.

Nya medlemmar kommer nu automatiskt att få en registreringstoken på mejl strax efter köp (till skillnad från innan då detta kunde ta upp till en halv dag). Tiden det tar från att en betalning har registrerats till dess att medlemmen kan skapa ett konto och logga in är nu enbart några få minuter.

Så här kan en token se ut.

Tidigare var en administratör tvungen att manuellt skapa en ny registreringstoken samt skicka denna på mejl till den nya medlemmen, vilket tog både tid och energi.

Allt detta ska nu skötas helt automatiskt och (förhoppningsvis) fungera felfritt.